تبادل‌نظر
 

امروز، جلسه استیضاح "علی کردان"/ وزیر کشور دولت "محمود احمدی­نژاد" در «مجلس شورای اسلامی» برگزار گردید و مشروح مذاکرات صورت­گرفته از «رادیو مجلس» ـ که روی فرستنده ی «رادیو فرهنگ» قرار دارد ـ به­صورت مستقیم پخش شد.

گزارش لحظه به لحظه این استیضاح ـ کمی گذشته از آغازش، بدون قضاوت شخصی، صرفا از چشم ناظر و با تأکید بر مهم­ترین نکات مطرح­شده ـ در پی می­آید:

...

یک نفر استيضاح کننده: امروز رأي به استيضاح کردان مخالفت با تفکر ماکياوليستي و کردانيستي است

ـ مخالفت با کردانيزه کردن انتخابات

ـ اعتماد از بين رفته و بازگردان اين اعتماد، مسؤوليت مجلس است

توجه: کردان، شهادتين مي گويد و به زهراي اطهر متوسل مي شود

کردان دارد خودش را با شهيد مظلوم، بهشتي مقايسه مي کند

کردان، بهشتي را راست قامت تاريخ توصيف کرد

کردان به ۱۰ هزار خبر منفي نظام رسانه اي سلطه عليه خودش اشاره مي کند

کردان دارد از تعابير راديوهاي بيگانه در تطهير خودش استفاده مي کند

ـ علي کردان خشونت طلب

ـ علي کردان پاسدار

ـ کردان تروريست

ـ طرفدار جدي حکومت آخوندها

مجلس شلوغ شد

علي رجايي تذکر دارد

ـ تذکر: استيضاح راجع به مدرک تحصيلي و دروغ گويي کردان است

شجاعي تذکر دارد

ـ تذکر رجايي مربوط به اسيضاح نيست

ادامه دفاعيات کردان با اشاره به حملات راديوها

ـ تحريم کننده موسيقي در صداوسيما

ـ کردان: روح حاکم بر نظام مقدس اسلامي، مردم سالاري ديني است

ـ دولت مکتبي

ـ مجلس اصول گرا

ـ ۳۰ سال خدمت خالصانه

کردان از طراحي دولت الکترونيک مي گويد

اکرمي تذکر دارد

ـ تذکر: صحبت هاي شما با متن استيضاح ربطي ندارد

ادامه دفاعيات کردان

ـ بايد امريکا محاکمه بشود نه من

کردان از سامان­دهي امور مردم­نهاد مي گويد

توجه: کردان از روي برگه مي خواند و تمرکزش را از دست داره و دچار اغلاط انشايي شده است 

ادامه دفاعيات کردان

ـ ام القراي اسلامي

توجه: مجلس با قطع استيضاح به خاطر رسيدن به وقت اذان مخالفت کرد

۱۶۱ نفر خواستند جلسه ادامه يابد

توجه: لاريجاني از کردان مي خواهد وارد موضوع شود

ادامه دفاعيات کردان

ـ رعايت اصول شهروندي

توجه: بالاخره کردان به مدرک تحصيلي رسيد که بلافاصله نمايندگاه صلوات فرستادند

ادامه دفاعيات کردان

توجه: اغلاط انشايي و املايي کردان زيادتر شده است

ادامه دفاعيات کردان

ـ حساب کساني که من را متهم به جعل مدرک کردند به روز جزا وا می گذارم

توجه: اغلاط انشايي و املايي کردان باز هم زيادتر شد

ادامه دفاعيات کردان

ـ من جاعل نيستم

کردان با همسر صبورش سخن مي گويد

از فرزندانش عذرخواهي مي کند

از مرتضي، فاطمه، محدثه و فائزه

ـ از داوطلبان دفاع خواستم که نيازي به این کار نيست

ـ از مخالفين محترم که جانب عدالت و انصاف را رعايت کردند سپاسگزارم

ـ علي کردان ۳۰ سال براي مقابله با دشمنان داخلي و خارجي ايستاد

ـ علي کردان همواره خار چشم دشمنان انقلاب و اسلام باقي خواهد ماند

ـ رفتم در گوشه اي نشستم و خود را تخليه کردم

ـ به حجت شرعي نرسيدم

ـ به جمع بندي نرسيدم

ـ گفته اند چون مقام معظم رهبري به من جانشيني فرمانده کل قوا را نداده اند بنابراين من را قبول ندارند

توجه: کردان شعر مي خواند و حتي حاضر است جاروکشي کند و راي نمايندگان برايش شيرين است

دفاعيات کردان تمام شد

دو نفر استيضاح کننده مي توانند صحبت کنند و راي گيري مخفي و با برگه خواهد بود

نوباوه صحبت مي کند

از نوباوه، دوستانش خواستند صحبت نکند

نوباوه اول قبول کرد اما سپس لاريجاني خواست که کوتاه صحبت کند

نوباوه صحبت مي کند

ـ موضوع استيضاح به نوعي اعاده حيثيت از نظام اسلامي است

ـ در همين نظام سلطه بعد از تجاوز به عنف، بالاترين گناه دروغ است

ـ ما هم زن و بچه داريم

ـ هنوز هم که هنوز است جناب عالي در اظهاراتتان دروغ مي گوييد

ـ همه مدارک صادره شما از صداوسيما از تاريخ ۰۲/۰۱/۱۳۸۶ با مدرک دکتري است

ـ شما به لاريجاني يعني نزديک ترين دوستتان دروغ گفتيد

ـ شما ليسانس هم نداريد

ـ الان هم داريد خلاف واقع مي گوييد

ـ من دوست داشتم شما الان بلند مي شديد و عذرخواهي مي کرديد تا شاید حیثیت شما کمي اعاده مي شد

ـ کجا با شهيد بهشتي قابل قياس هستيد

توجه: نوباوه شعر مي خواند

ادامه استيضاح نوباوه

ـ هنوز بچه هاي جانباز ما ۲۰ سال است از گردن به پايين فلجند

ـ چرا با احساسات ما بازي مي کنيد

ـ اشتباه نکنيد اقليت مجلس ما اقليت بي ايماني نيست

ـ به عنوان يک بچه مسلمان بلند شويد و عذرخواهي کنيد

ـ اعمال شما پيوستگي مردم با نظام را ايجاب کرد؟

ـ حداقل استعفا بدهيد

الان يک نماينده به نام هدایت خواه استيضاح مي کند

ـ کسي در مسلماني کردان شک نکرده که شهادتين مي خواند

توجه: کردن از ۳ ساعت وقتش استفاده نکرد

ادامه استيضاح هدایت خواه

ـ بزرگترين توهين و ستم به مجلس و نظام و خانواده اش

ـ انشاءالله که کردان در موضوع مدرکش فريب خورده است

ـ آيا کسي که به راحتي در دام يک شياد مي افتد مي تواند بر رياست وزارت کشور تکيه بزند؟

ـ محور اصلي استيضاح، دروغ گويي کردان است

توجه: الان سخنان کردان از بلندگوي مجلس دارد پخش مي شود در جلسه راي اعتماد او

ادامه استيضاح هدایت خواه

ـ آيا کسي مثل کردان به کمترين مجازات يعني انفصال از مناصب دولتي محکوم نيست؟

ـ گناه کبيره

ـ کسب مال حرام

ـ الناس علي دين ملوکهم

ـ دولت اسلامي، ادعاي جناب احمدي نژاد بود و پاکدامني مدير نظام، اصل مهم آن است

ـ آثار سوء حرام خواري

ـ سلب اعتماد عمومي

ـ افکار عمومي اين استيضاح را از مجلس مي خواهند

ـ ما در معرض يک آزمون بزرگ تاريخي قرار داريم

ـ سپردن امانت به اهلش

الان کردان فرصت نيم ساعت دفاع از خودش را دارد

کردان دارد از خودش دفاع مي کند

ـ سند رسمي رسيدگي دستگاه قضايي

ـ من عين نظر معاون صداوسيما در مورد دريافت حقوقم را ارايه دادم

ـ دروغ بايد نزد قاضي شرع به اثبات برسد

ـ حضرت امام مي فرمايد در هر کاري که رسانه هاي استکباري، خوششان مي آيد ترديد کنيد

ـ نوباوه عزيز دفاع من از خانواده ام مظلوم نمايي است؟

ـ من از خانواده خودم دفاع نکنم؟

ـ من کجا خودم را با بهشتي مقايسه کردم؟

ـ امروز نقص توحيدم تکميل شد

ـ نور خدا را ديدم

ـ طرح کمربند امنيتي مرزها کار من است

ـ چرا نبريده گز مي کنيد؟

ـ عمليات رواني نفرماييد

ـ نکته اي که مي خواستم با خودم به قيامت ببرم براي رهبر انقلاب نوشتم

ـ من نيز جانباز شيميايي هستم

ـ پيوند مغز استخوان کرده ام

ـ اين ذخيره قيامت من بود

ـ اطلاق مظلوم نمايي من توهين به مجلس نيست؟

ـ براي من در اين نظام، وزير بودن با جاروکشي يکسان است

توجه: جنجال در مجلس

توجه: ادامه جنجال در مجلس

توجه: مجلس بر سر موضوع فيروزآبادي به هم ريخت

دفاعيات کردان تمام شد

توجه: مجلس آشفته است

تذکر کواکبيان

ـ نهار نخورده و نماز نخوانده ايم

ـ استيضاح قانوني هست؟

توجه: جنجال در مجلس

گلدان ها براي ۲۵۵ نفر چرخانده مي شود

گلدان ها براي ۲۵۶ نفر چرخانده مي شود

توجه: راي گيري در جريان است

صلاحيت کردان ـ از ۲۴۷ راي ـ با ۱۸۸ راي موافق و ۱۴ راي ممتنع و ۴۵ رأی مخالف رد شد

  نوشته شده در  سه شنبه چهاردهم آبان ۱۳۸۷ساعت 13:54  توسط حسن طلیعی  | 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM